نوع تعرفه
برنزی
رایگان
برنزی
برنزی
نقره ای
نقره ای
نقره ای
طلائی
مدت اعتبار نا محدود 3 ماهه 6 ماهه 1 ساله 3 ماهه 6 ماهه 1 ساله 3 ماهه 6 ماهه 1 ساله
ثبت اتاق
میز کار و صفحه شخصی
امکان ارسال پیام
بخش خدمات
ارسال اعلانات و پیام ها به ایمیل اعضاء
تابلو اعلانات
ارسال اعلانات به کانال تلگرام
ارسال اطلاعات اتاق به کانال تلگرام
نمایش اتاق کاربر  به صورت  ویژه برنزی
نمایش اتاق کاربر به صورت ویژه نقره ای
نمایش اتاق کاربر به صورت ویژه طلائی
تعرفه سفارشی به شما این امکان را می دهد ، تا با توجه به نیاز خود خدمت و سرویس مورد نظر را انتخاب نموده و فعالیت خود را شروع نمایید.
نکته: تعداد و نحوه عضویت اتاق ها به تعرفه انتخابی شما بستگی دارد و در صورت ثبت یک اتاق امکان حذف آن نمی باشد